સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) ( Dry coconut )
Last Updated : Aug 11,2021


સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) ( Dry Coconut ) Glossary | Recipes with સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) ( Dry Coconut ) | Tarladalal.com
Viewed 2840 times

સમારેલું સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) (chopped dry coconut)
ખમણેલું સૂકું નાળિયેર (grated dry coconut)
શેકીને પાવડર કરેલું સૂકું નાળિયેર (કોપરૂ) (roasted and powdered dry coconut)
સ્લાઇસ કરેલું સૂકું નાળિયેર (sliced dry coconut)Subscribe to the free food mailer

Tamil Nadu Food

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews