ઓટસ્ ( Quick cooking rolled oats )
Last Updated : Jan 14,2021


ઓટસ્ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Quick Cooking Rolled Oats in Gujarati
Viewed 3710 times

ક્રશ કરેલા ઓટસ્ (crushed quick cooking rolled oats)
ઓટસ્ નો પાવડર (powdered oats)
શેકીને પાવડર કરેલા ઑટસ્ (roasted and powdered oats)Subscribe to the free food mailer

Baby Corn

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews