બ્રોકલી ( Broccoli )
Last Updated : Oct 25,2020


બ્રોકલી ( Broccoli ) Glossary | Recipes with બ્રોકલી ( Broccoli ) | Tarladalal.com
Viewed 2470 times

હલકી ઉકાળેલી બ્રોકલી (blanched broccoli florets)
બ્રોકલીના ફૂલ (broccoli florets)
બ્રોકલીની દાંડી (broccoli stalks)
સમારીને અર્ધ ઉકાળેલી બ્રોકલી (chopped and blanched broccoli)
સમારીને અર્ધ ઉકાળીને પ્યુરી બનાવેલી બ્રોકલી (chopped blanched and pureed broccoli)
સમારેલી બ્રોકલી (chopped broccoli)
સમારેલી બ્રોકલીની દાંડી (chopped broccoli stalks)
ખમણેલી બ્રોકલી (grated broccoli)
સ્લાઇસ કરેલી બ્રોકલી (sliced broccoli)Subscribe to the free food mailer

Cherry Tomatoes

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews