લાલ કોળું ( Red pumpkin )
Last Updated : Jun 01,2021


લાલ કોળું ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Red Pumpkin, bhopla in gujarati
Viewed 3031 times

સમારેલું અને અર્ધ ઉકાળેલું લાલ કોળું (chopped and parboiled red pumpkin)
સમારેલું કોળું (chopped red pumpkin)
ખમણેલું લાલ કોળું (grated red pumpkin)
લાલ કોળાના ટુકડા (red pumpkin cubes)
લાલ કોળા ના ફિંગર્સ્ (red pumpkin fingers)
લાલ કોળાની પટ્ટીઓ (red pumpkin strips)
સ્લાઇસ કરેલું લાલ કોળું (sliced red pumpkin)Related LinksRelated to this ingredient
Subscribe to the free food mailer

Pakoras

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews