મઠ ( Matki )
Last Updated : Mar 23,2023


મઠ ( Matki ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + મઠ રેસિપી ( Matki ) | Tarladalal.com
Viewed 7473 times

બાફીને વાટેલા મઠ (boiled and crushed matki)
ઉકાળેલા મઠ (boiled matki)
મઠનો લોટ (matki flour)
પલાળેલા મઠ (soaked matki)Related Links


Related to this ingredient
Subscribe to the free food mailer

Soya

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews