જામફળ ( Guava )
Last Updated : Feb 10,2021


જામફળ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Guava in Gujarati language
Viewed 3698 times

સમારેલું જામફળ (chopped guava)
જામફળના ટુકડા (guava cubes)
જામફળનો પલ્પ (guava pulp)
સ્લાઇસ કરેલા જામફળ (sliced guava)
अमरूद को आधे में काटें। एक तेज चाकू का उपयोग करके कटिंग बोर्ड पर लंबवत स्लाइस में काटें। नुस्खे की आवश्यकता के अनुसार अमरूद को पतला या मोटा काटें।Related LinksRelated to this ingredient
Subscribe to the free food mailer

Tamil Nadu Food

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews