તાજા શિંગોડા ( Fresh water chestnut )
Last Updated : Jan 25,2021


તાજા શિંગોડા ( Fresh Water Chestnut ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + તાજા શિંગોડા રેસિપી ( Fresh Water Chestnut ) | Tarladalal.com
Viewed 2649 times

હલકા ઉકાળેલા શિંગોડા (blanched water chestnut)
બાફેલા શિંગોડા (boiled water chestnut)
સમારેલા શિંગોડા (chopped water chestnut)
અર્ધ બાફેલા શિંગોડા (par boiled water chestnut)
સ્લાઇસ કરેલા શિંગોડા (sliced water chestnut)
Water chestnut strips
Peel the waterchestnut and place it on a chopping board. Using a sharp knife, cut the waterchestnuts into 4 to 5 strips or as per required thickness vertically and use as required.Related Links


Subscribe to the free food mailer

Quick Snacks

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews