શક્કરિયા ( Sweet potato )
Last Updated : Nov 03,2022


શક્કરિયા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Sweet Potato in Gujarati, Tarladalal.com
Viewed 5054 times

બાફીને છૂંદેલા શક્કરિયા (boiled and mashed sweet potato)
બાફેલા શક્કરિયા (boiled sweet potato)
બાફેલા શક્કરકંદના ટુકડા (boiled sweet potato cubes)
સમારેલા શક્કરકંદ (chopped sweet potato)
ખમણેલા શક્કરિયા (grated sweet potato)
અર્ધ ઉકાળેલી શક્કરિયાની લાંબી સ્લાઇસ (parboiled sweet potato long slices)
સ્લાઇસ કરેલા શક્કરિયા (sliced sweet potato)
શક્કરિયાના ટુકડા (sweet potato cubes)
શક્કરિયાની ફીંગર્સ (sweet potato fingers)Related to this ingredient
Subscribe to the free food mailer

Buckwheat

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews