જેતૂન ( Olives )
Last Updated : Oct 05,2017


જેતૂન ( Olives ) Glossary | Recipes with જેતૂન ( Olives ) | Tarladalal.com
Viewed 1155 times

સમારેલા જૈતૂન (chopped olives)
સમારેલા સ્ટફડ જૈતૂન (chopped stuffed olives)
સ્લાઇસ કરેલા જૈતૂન (sliced olives)
ભરેલા જેતૂન (stuffed olives)Related Links


Subscribe to the free food mailer

Pakoras

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews

જેતૂન
5
 on 12 Feb 17 10:42 PM


Really a delicious.
| Hide Replies
Tarla Dalal    Thank you for your kind words. Please keep sharing your feedback. Happy Cooking!!!
Reply
14 Feb 17 08:51 AM