કાળા ચણા ( Kala chana )
Last Updated : Feb 15,2021


કાળા ચણા ( Kala Chana ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + કાળા ચણા રેસિપી ( Kala Chana ) | Tarladalal.com
Viewed 2608 times

બાફેલા કાળા ચણા (boiled kala chana)
પલાળેલા કાળા ચણા (soaked kala chana)
પલાળીને બાફેલા કાળા ચણા (sprouted and boiled kala chana)
ફણગાવેલા કાળા ચણા (sprouted kala chana)Related LinksRelated to this ingredient
Subscribe to the free food mailer

High Protein

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews