ઝૂકિની ( Zucchini, courgrette, summer squash )
Last Updated : Nov 07,2020


ઝૂકિની શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, zucchini in Gujarati
Viewed 3756 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના ઝૂકિની , Zucchini


ઝૂકિની નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 15 હોય છે, જે ઓછું ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રીડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. ઝૂકિની જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાનાસ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

સમારેલી ઝૂકિની (chopped zucchini)
આડી સમારેલી ઝૂકીની (diagonally cut zucchini)
ખમણેલી ઝૂકિની (grated zucchini)
ઝૂકિનીની લાંબી સ્લાઇસ (long zucchini slices)
સ્લાઇસ કરેલી ઝૂકિની (sliced zucchini)
ઝૂકિનીના ટુકડા (zucchini cubes)
Zucchini fingers
Wash and clean the zucchini. Take a sharp knife, slice it 1/2 inch from the top and bottom and discard it. Place the zucchini on a chopping board horizontally cut it into half from the centre vertically. Place one half of the zucchini on a chopping board and cut vertically to make 1" thick long fingers. Repeat the same with other half of the zucchini to make more fingers. Depending on the size of the zucchini, you can make approx. 8 to 10 finger from one zucchini.

ઝૂકિનીની સ્લાઇસ (zucchini slices)
Zucchini strips
For thick and long zucchini strips, peel a zucchini and cut into half lengthwise. Place one half of the zucchini on a chopping board and cut vertically at right angle to make 1/4" thick strips lengthwise or as per recipe requirement. Repeat the same to make more strips as per the recipe requirement.
Related Links


Subscribe to the free food mailer

Low Calorie Snacks

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews