લીલા નાળિયેર ( Tender coconut )
Last Updated : Jan 12,2021


લીલા નાળિયેર ( Tender Coconut ) Glossary | Recipes with લીલા નાળિયેર ( Tender Coconut ) | Tarladalal.com
Viewed 2190 times

સમારેલી નાળિયેરની મલાઇ (chopped tender coconut meat)
નાળિયેરની મલાઇ (coconut meat)
નાળિયેરની મલાઇના ટુકડા (tender coconut meat cubes)Related Links


Subscribe to the free food mailer

Pakoras

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews