પીળી મીઠી મકાઇના કણસલા ( Sweet corn cob )
Last Updated : Dec 22,2018


પીળી મીઠી મકાઇગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Sweet Corn Cob in Gujarati
Viewed 763 times

ખમણેલી મીઠી મકાઇના કણસલા (grated sweet corn cob)
મીઠી મકાઇના ટુકડા (sweet corn cubes)
મીઠી મકાઇના ગોળ ટુકડા (sweet corn roundels)Subscribe to the free food mailer

Super 10 Evening Tea Time Snacks

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews