પક ચોય ( Pak choi )
Last Updated : Jan 08,2018


પાક ચોય ( Pak Choi ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પાક ચોય ( Pak Choi ) | Tarladalal.com
Viewed 1568 times

સમારેલી પક ચોય (chopped pak choi)
પાતળી લાંબી સમારેલી પક ચોય (shredded pak choi)
સ્લાઇસ કરેલી પક ચોય (sliced pak choi)Subscribe to the free food mailer

Low Calorie Snacks

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews