કારેલા ( Bitter gourd )
Last Updated : Jun 17,2021


કારેલા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, karela, Bitter Gourd in Gujarati
Viewed 3581 times

કારેલાના અડધીયા (bitter gourd halves)
પાતળા લાંબા સમારેલા કારેલા (bitter gourd juliennes)
કારેલાની છાલ (bitter gourd peels)
કારેલાની સ્લાઇસ (bitter gourd slices)
સમારેલા કારેલા (chopped bitter gourd)
સમારેલી કારેલાની છાલ (chopped bitter gourd peels)
ખમણેલા કારેલા (grated bitter gourd)
સ્લાઇસ કરેલા કારેલા (sliced bitter gourd)Subscribe to the free food mailer

High Protein

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews