શતાવરી ( Asparagus )
Last Updated : Dec 17,2020


શતાવરી ( Asparagus ) Glossary |શતાવરી આરોગ્ય માટેના ફાયદા અને પોષણની માહિતી + શતાવરી રેસિપી ( Asparagus ) | Tarladalal.com
Viewed 2773 times

શતાવરીની દાંડીઓ (asparagus spears)
હલકી ઉકાળેલી શતાવરી (blanched asparagus)
સમારીને અર્ધ ઉકાળેલી શતાવરી (chopped and parboiled asparagus)
સમારેલી શતાવરી (chopped asparagus)
ત્રાંસી કાપેલી શતાવરી (diagonally cut asparagus)
લીલી શતાવરી (green asparagus)
જાડી શતાવરી (thick asparagus)
પાતળી શતાવરી (thin asparagus)Related Links


Subscribe to the free food mailer

Iron Rich Recipes

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews