લીલી ચોળી ( Long beans )
Last Updated : Jan 04,2022


લીલી ચોળી ( Long Beans ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + લીલી ચોળી રેસિપી ( Long Beans ) | Tarladalal.com
Viewed 5061 times

સમારીને હલકી ઉકાળેલી લીલી ચોળી (chopped and blanched long beans)
બાફેલી લીલી ચોળી (chopped and boiled long beans)
સમારેલી લીલી ચોળી (chopped long beans)Subscribe to the free food mailer

Ice creams- beat the heat

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews