લીલી કાકડી ( Green cucumber )
Last Updated : Dec 23,2020


લીલી કાકડી ( Green Cucumber ) Glossary | Recipes with લીલી કાકડી ( Green Cucumber ) | Tarladalal.com
Viewed 842 times

સમારેલી લીલી કાકડી (chopped green cucumber)
ખમણેલી લીલી કાકડી (grated green cucumber)
લીલી કાકડીના ટુકડા (green cucumber cubes)
લીલી કાકડીની સ્લાઇસ (green cucumber slices)
લીલી કાકડીની પટ્ટીઓ (green cucumber strips)
સ્લાઇસ કરેલી લીલી કાકડી (sliced green cucumber)Subscribe to the free food mailer

Quick Snacks

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews