પીળી કાકડી ( Yellow cucumber )
Last Updated : Dec 16,2020


પીળી કાકડી ( Yellow Cucumber ) Glossary | Recipes with પીળી કાકડી ( Yellow Cucumber ) | Tarladalal.com
Viewed 1195 times

સમારેલી પીળી કાકડી (chopped yellow cucumber)
બી કાઢેલી પીળી કાકડી (deseeded yellow cucumber)
ખમણેલી પીળી કાકડી (grated yellow cucumber)
સ્લાઇસ કરેલી પીળી કાકડી (sliced yellow cucumber)
પીળી કાકડીના ટુકડા (yellow cucumber cubes)
પીળી કાકડીની પટ્ટીઓ (yellow cucumber strips)Subscribe to the free food mailer

Cauliflower

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews