કોલાર્ડ ( Collard )
Last Updated : Jan 22,2018


કોલાર્ડ ( Collard ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કોલાર્ડ રેસિપી ( Collard ) | Tarladalal.com
Viewed 586 times

હલકા ઉકાળેલા કોલાર્ડ (blanched collard)
સમારેલા કોલાર્ડ (chopped collard)
લાંબા સમારેલા કોલાર્ડ (shredded collard)
ટુકડા કરેલા કોલાર્ડ (torn collard)Subscribe to the free food mailer

Indian wraps

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews