ગોળપાપડી, ગુજરાતી ગોળપાપડી
5
 on 26 Apr 19 04:28 PM


i have try to golpapadi
| Hide Replies
Tarla Dalal    Hi Nupur, Hope you liked the recipe!Do try out more recipes and share your feedback with us. Happy Cooking!
Reply
27 Apr 19 03:53 PM
ગોળપાપડી, ગુજરાતી ગોળપાપડી
5
 on 27 Nov 18 04:22 PM


ગોળપાપડી, ગુજરાતી ગોળપાપડી
5
 on 09 Mar 17 03:54 PM


Gujarati na ghare ni famous recipe che golpapadi ne mara ghare bhagvan ne dharva mate bantva j hoy che ne aame nana hata tayre prashad tarike golpapdi jayre pan aapta hu ne maro bhai jatpat kahi leta ne fari thi pan magta...aa recipe e bachpan ni yaad taja karavi lidhi...

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Are you sure you want to delete this review ?