પીળા સિમલા મરચાં ( Yellow capsicum )
Last Updated : May 11,2021


પીળા સિમલા મરચાં ( Yellow Capsicum ) Glossary | Recipes with પીળા સિમલા મરચાં ( Yellow Capsicum )
Viewed 2584 times

સમારેલા પીળા સીમલા મરચાં (chopped yellow capsicum)
આડા સમારેલા પીળા સીમલા મરચાં (diagonally cut yellow capsicum)
ગ્રીલ્ડ પીળા સિમલા મરચાં (grilled yellow capsicum)
સ્લાઇસ કરેલા પીળા સિમલા મરચાં (sliced yellow capsicum)
પીળા સિમલા મરચાંના ટુકડા (yellow capsicum cubes)
પીળા સિમલા મરચાંની ગોળ રીંગ (yellow capsicum rings)
પીળા સિમલા મરચાંની પટ્ટીઓ (yellow capsicum strips)Subscribe to the free food mailer

High Protein Recipes

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews