લાલ સિમલા મરચાં ( Red capsicum )
Last Updated : Apr 06,2018


લાલ સિમલા મરચાં ( Red Capsicum ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + લાલ સિમલા મરચાં રેસિપી ( Red Capsicum ) | Tarladalal.com
Viewed 1051 times

સમારેલા લાલ સીમલા મરચાં (chopped red capsicum)
આડા સમારેલા લાલ સીમલા મરચાં (diagonally cut red capsicum)
ગ્રીલ્ડ લાલ સિમલા મરચાં (grilled red capsicum)
લાલ સીમલા મરચાંના ટુકડા (red capsicum cubes)
લાલ સિમલા મરચાંની પટ્ટીઓ (red capsicum strips)
સ્લાઇસ કરેલા લાલ સિમલા મરચાં (sliced red capsicum)Subscribe to the free food mailer

Most Popular Shakes and Smoothies

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews