કંદ ( Purple yam )
Last Updated : Jan 02,2020


કંદ ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ , Purple Yam, Kand in Gujarati
Viewed 2432 times

બાફીને મસળેલું કંદ (boiled and mashed purple yam)
બાફેલું કંદ (boiled purple yam)
ખમણેલું કંદ (grated purple yam)
Parboiled and grated purple yam
Wash, dry and peel the purple yam with a sharp knife. Cut the purple yam into big pieces and place in a steamer to parboil for 5 to 7 minutes . Once cooled, open the steamer and remove in a deep bowl and cool it completely. Once cooled, grate it using a grater.

છોલેલું કંદ (peeled purple yam)
કંદના ટુકડા (purple yam cubes)
સ્લાઇસ કરેલું કંદ (purple yam sliced)
કંદની પટ્ટીઓ (purple yam strips)
બાફી છોલીને ખમણેલું કંદ (steamed and grated purple yam)
બાફેલા કંદના ટુકડા (steamed purple yam cubes)Subscribe to the free food mailer

Indian wraps

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews