શકરટેટી ( Muskmelon )
Last Updated : May 20,2021


શકરટેટી ( Muskmelon ) Glossary | Recipes with શકરટેટી ( Muskmelon ) | Tarladalal.com
Viewed 2159 times

સમારેલી સક્કરટેટી (chopped muskmelon)
સક્કરટેટીના ગોળ ટુકડા (muskmelon balls)
સક્કરટેટીના ટુકડા (muskmelon cubes)
શક્કરટેટીની પ્યુરી (muskmelon puree)
સક્કરટેટીના વેજ (muskmelon wedges)
સ્લાઇસ કરેલી સક્કરટેટી (sliced muskmelon)Subscribe to the free food mailer

High Protein Recipes

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews