સૂકા જરદાળુ ( Dried apricots )
Last Updated : Jan 28,2019


સૂકા જરદાળુ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Dried Apricots in Gujarati
Viewed 1870 times

સમારેલા જરદાલૂ (chopped dried apricots)
બી કાઢેલા જરદાળુ (deseeded dried apricots)
સૂકા જરદાળુની પ્યુરી (dried apricot puree)
સ્લાઇસ કરેલા જરદાળુ (sliced dried apricots)
પલાળેલા સૂકા જરદાળુ (soaked dried apricots)Related Links


Subscribe to the free food mailer

Indian wraps

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews