માખણ ( Butter )
Last Updated : Sep 21,2020


માખણ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Butter in Gujarati language
Viewed 3480 times

પીગળાવેલું માખણ (melted butter)
નરમ માખણ (soft butter)
અનસૉલ્ટેડ માખણ (unsalted butter)Related Links


Related to this ingredient
Subscribe to the free food mailer

Cherry Tomatoes

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews