નાના બટાટા ( Baby potatoes )
Last Updated : Oct 11,2021


નાના બટાટા ( Baby Potatoes ) Glossary |નાના બટાટા આરોગ્ય માટેના ફાયદા અને પોષણની માહિતી + નાના બટાટા રેસિપી ( Baby Potatoes ) | Tarladalal.com
Viewed 3350 times

બાફીને છોલી લીધેલા નાના બટાટા (boiled and peeled baby potatoes)
Boiled baby potato halves
Baby potatoes can be boiled by putting washed and cleaned baby potatoes in salted boiling water and boil till the potatoes are completely cooked. Drain the water and cool slightly. Cut into halves horizontally and use as required.
બાફેલા નાના બટાટા (boiled baby potatoes)
અડધા કાપેલા અને તળેલા નાના બટાટા (deep-fried baby potato halves)
અર્ધા બાફીને છોલેલા નાના બટાટા (parboiled and peeled baby potatoes)
અર્ધ બાફેલા નાના બટાટાના અડધીયા (parboiled baby potato halves)Subscribe to the free food mailer

Cauliflower

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Password?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews