બાસમતી ચોખા ( Long grained rice )
Last Updated : Jan 23,2020


બાસમતી ચોખા ( Long Grained Rice (Basmati) ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + બાસમતી ચોખા રેસિપી ( Long Grained Rice (Basmati) ) | Tarladalal.com
Viewed 1697 times

ટુકડા બાસમતી ચોખા (broken long grained rice)
પલાળીને રાંધેલા બાસમતી ભાત (soaked and cooked long grained rice)
પલાળેલા બાસમતી ચોખા (soaked long grained rice)Subscribe to the free food mailer

Transform leftovers into a tasty breakfast

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews