મસૂરની દાળ અને પાલકની ખીચડી
5
 on 20 Jul 17 04:57 PM


Loved this healthy recipe મસૂરની દાળ અને પાલકની ખીચડી - Masoor Dal and Palak Khichdi.
| Hide Replies
Tarla Dalal    Thanks Meena for your feedback.
Reply
20 Jul 17 04:58 PM

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Are you sure you want to delete this review ?