લચ્ચા પરાઠા
5
 on 13 Dec 16 03:16 PM


Daily na paratha khai ne bor thai gaya hov to lachha paratha ni aa recipe try karo kubaj bhavse badha ne, ha thodi mehant che banva ma pan jayre family vakhan karse to tamne worth lagse....
| Hide Replies
Tarla Dalal    Glad you liked the recipe.
Reply
04 Oct 17 12:38 PM
Lachha Paratha
5
 on 22 Dec 15 05:19 PM


Lachha paratha are my favourite. Making it is an art. I never thought i could make this but i followed this recipe and it turned out awesome. The layers come out so well.
Lachha Paratha
5
 on 01 Sep 14 04:33 PM


Love this recipe.

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Are you sure you want to delete this review ?